Przejdź do treści

Niedziela, 26.5.2019

Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Wykaz organizacji nadzorowanych przez Starostę

Nadzór Starosty Tczewskiego nad działalnością organizacji, wykazy organizacji

Starosta Tczewski sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie powiatu tczewskiego.

W ramach sprawowanego nadzoru Starosta może:

  • żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień;
  • żądać dostarczenia w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów;
  • przeprowadzać kontrole działalności stowarzyszenia.

Kontrola działalności stowarzyszeń jest przeprowadzana zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzanym przez Starostę. Kontrola ma na celu ustalenie czy działalność stowarzyszenia jest zgodna z postanowieniami jego statutu oraz przepisami prawa. Kontrola obejmuje przede wszystkim dokumenty związane z ostatnimi Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia, szczególnie tym, na którym wybrano aktualne władze,  tj.:  protokoły, uchwały i listy obecności sporządzone na tych zebraniach, dokumenty związane z posiedzeniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także rejestr członków stowarzyszenia i deklaracje członkowskie oraz dokumenty prowadzone w związku z pobieraniem składki członkowskiej.

Sprawy związane ze sprawowanym przez Starostę Tczewskiego nadzorem nad działalnością wszystkich stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie powiatu tczewskiego prowadzi Wydział Organizacyjny.

Wykazy:

  1. Wykaz uczniowskich klubów sportowych
  2. Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym: stowarzyszeń zarejestrowanych przez Starostę Tczewskiego oraz stowarzyszeń zarejestrowanych przez Sąd
  3. Wykaz stowarzyszeń zwykłych
  4. Wykaz terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń
  5. Wykaz innych stowarzyszeń

dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Tczewskiego w dziale: Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Odnośniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.