Rodzaje wolontariatu

Rodzaje wolontariatu


WOLONTARIAT STAŁY

Z wolontariatem stałym mamy do czynienia wtedy, gdy wolontariusz jest ściśle związany z jakąś organizacją i wykonuje na jej rzecz określone prace. Często wolontariusze stali mają pod opieką np. dziecko w hospicjum, które regularnie odwiedzają.
Wolontariat stały to taki, w którym ochotnicy w sposób ciągły współpracują z daną organizacją czy instytucją, wykonują pracę regularnie np. dwa razy w tygodniu, w ustalonych godzinach. Wolontariusze stali pracują w domach pomocy, hospicjach, świetlicach środowiskowych itp.
Między wolontariuszem a organizacją podpisywane jest najczęściej porozumienie o współpracy. 
Dla wolontariuszy stale współpracujących z daną organizacją często organizowane są szkolenia i imprezy okolicznościowe

WOLONTARIAT AKCYJNY

Wolontariat akcyjny to taki, gdzie wolontariusze zatrudniani są do pomocy przy jednorazowej albo cyklicznej akcji, odbywającej się raz na pół roku lub raz na kwartał. 
Takim wolontariatem jest między innymi udział w zbiórce pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy lub w zbiórce darów na pomoc ofiarom kataklizmów. 
 
WOLONTARIAT ZAGRANICZNY

Wolontariat zagraniczny / europejski  (EVS) , jak sama nazwa wskazuje dotyczy pracy wolontariusza za granicą, nie tylko w państwach Uni Europejskiej, ale także  w krajach partnerskich, i to nie tylko z Europy! W ramach wolontariatu zagranicznego przeprowadzane są międzynarodowe wymiany wolontariuszy. W zamian za pracę na rzecz goszczących organizacji otrzymujemy zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe i kurs języka urzędowego kraju w jakim świadczymy pomoc.

Workcampy- nazwą tą określa się kilkutygodniowe projekty, w ramach których międzynarodowa grupa wolontariuszy wykonuje prace na rzecz społeczności lokalnej, np. sadzi drzewa, stawia płoty, pracuje z dziećmi oraz z ludźmi starszymi. Wolontariusze muszą wypracować określoną ilość godzin; często jest to pełne osiem godzin pracy. W zamian otrzymują zakwaterowanie i wyżywienie. Workcampy często organizowane są w bardzo atrakcyjnych miejscach.

Misje -  Organizowaniem wyjazdów misyjnych zajmuje się między innymi Polska Akcja Humanitarna. Wolontariusze pracują tam w miejscowych domach dziecka, prowadzą półkolonie i grupy terapeutyczne. Są to często fachowcy z różnych dziedzin, m.in. lekarze, psycholodzy, informatycy.

WOLONTARIAT INTERNETOWY

Bardzo specyficzną, ale jak najbardziej godną polecenia formą pracy wolontariackiej jest wolontariat internetowy. Poświęcając kilka minut dziennie i bez wychodzenia z domu można naprawdę wiele zdziałać. Wystarczy wejść na specjalna stronę internetową i kliknąć w banerek. W zamian za takie kliknięcie sponsorzy (najczęściej firmy) przekazują pieniądze na szczytny cel. W zależności od akcji i odbiorców, mogą to być:

Wolontariat internetowy to nie tylko klikanie. Równie dobrze możemy pomagać na odległość, na przykład udzielając specjalistycznych porad na forach, wykonując jakąś prezentację czy tłumacząc teksty.
 
Materiał na stronę opracował Artur Rajkowski - Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu