Przejdź do treści

Sobota, 7.12.2019

Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Prawo dla NGO > Prawo państwowe

Prawo dla NGO - Prawo państwowe

Prawo dla NGO - Prawo państwowe

Teksty aktów prawnych pochodzą ze stron serwisu Sejmu RP – internetowego systemu aktów prawnych, który jest dostępny pod adresem:

http://isip.sejm.gov.pl/

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25) 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 1989 nr 20 poz.104)

Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97)

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. 2010 r. nr 127, poz. 857) 

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 r. nr 121 poz.769)

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. 2004 r. nr 285, poz. 2852) 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. 2001 r. nr 50, poz. 529) 

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia 14 marca 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 498)

Rozporządzenie MAiC w sprawie wzorów dokumentów dotyczących zbiórek publicznych z dnia 9 czerwca 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 833)

Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. 2006 r. nr 94, poz. 651)

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 133 poz 883)

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 r. nr 157, poz. 1240) 

Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 19 poz.177)

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807)

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 1974 r. nr 24 poz. 141)

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1255)

Ustawa o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1916)

Informacje o Polskiej Klasyfikacji Działalności:  http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.