Przekaż 1 % podatku za 2018 rok na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Szanowni Państwo

Przekazując 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, wspieramy konkretny cel, działanie lub grupę odbiorców danej organizacji. Dzięki uzyskanemu wsparciu organizacje mogą się rozwijać i jeszcze lepiej służyć mieszkańcom naszego Powiatu, m.in. poprzez:

niesienie wszechstronnej pomocy osobom upośledzonym i ich bliskim, pomoc najbiedniejszym, organizowanie zajęć kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu kociewskiego.

WYKAZ OPP UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA ROK 2018

 

1. "AKADEMIA OPALEŃSKA"

Adres: 83-136 Opalenie, ul. Józefa Czyżewskiego 1

Numer KRS: 0000130173

 

2. BANK ŻYWNOŚCI W TCZEWIE

Adres: 83-110 Tczew, ul. Armii Krajowej 2A/B/13

Numer KRS: 0000164712

 

3. CARITAS DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

Adres: 83-130 Pelplin, ul. Sambora 28

Numer KRS: 0000252333

 

4. FUNDACJA DASZRADE IM. BARBARY KARACZYŃSKIEJ

Adres: 83-136 Opalenie, ul. Hutten-Czapskiego 49

Numer KRS: 0000408216

 

5. FUNDACJA DLA TCZEWA

Adres: 83-110 Tczew, ul. Andersena 2 / C 4

Numer  KRS: 0000262756

 

6. FUNDACJA im. Jana III Sobieskiego

Adres: 83-140 Gniew, ul. Gdańska 16

Numer KRS: 0000396082

 

7. FUNDACJA JEDYNKA DZIECIOM

Adres: 83 – 130 Pelplin, ul. Sambora 5A

Numer KRS: 0000421429

 

8. FUNDACJA PELPLIŃSKA BIBLIA GUTENBERGA

Adres: 83-130 Pelplin, ul. Biskupa Dominika 7

Numer  KRS: 0000404562

 

9. FUNDACJA POKOLENIA

Adres: 83 – 130 Pelplin, Janiszewko 31

Biuro Fundacji: 83-110 Tczew, ul. Obrońców Westerplatte 6

Numer KRS: 0000125212

 

10. KOLORY ŻYCIA

Adres: 83-110 Tczew, Pl. św. Grzegorza 5

Numer KRS: 0000328840

 

11. KOŁO POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Adres: 83 – 110 Tczew, ul. Wigury 84

Numer KRS:  0000066092

 

12. STOWARZYSZENIE KRÓLUJ NAM CHRYSTE NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM JEZUSA CHRUSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Adres: 83-110 Tczew, ul. Jodłowa 15

Numer KRS: 0000334723

 

13. STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW PELPLINA

Adres: 83-130 Pelplin, ul. Mestwina 4

Numer KRS: 0000188844

 

14. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ CHÓRU MĘSKIEGO ECHO W TCZEWIE

Adres: 83-110 Tczew, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10, lok. TCK

Numer KRS: 0000257368

 

15. STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W TCZEWIE

Adres: 83 – 110 Tczew, ul. Grunwaldzka 1

Numer KRS: 0000010011

 

16. STOWARZYSZENIE "OGRÓD NADZIEI"

Adres: 83-110 Tczew, ul. 1-go Maja 2

Numer KRS: 0000249026

 

17. STOWARZYSZENIE "POMOC ZA JEDEN UŚMIECH”

Adres: 83-120 Subkowy, ul. Sadowa 6

Numer KRS: 0000379437

 

18. STOWARZYSZENIE RODZINA KOLPINGA PRZY PARAFII PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO W TCZEWIE

Adres: 83-110 Tczew, ul. Wodna 8

Numer KRS: 0000226295

 

19. STOWARZYSZENIE TCZEWSKICH AMAZONEK

Adres: 83-110 Tczew, ul. Żwirki 49

Numer KRS: 0000268267

 

20. STOWARZYSZENIE TERAPII I PROFILAKTYKI SZKOLNEJ "PRZEMIANA"

Adres: 83-110 Tczew, Pl. św. Grzegorza 5

Numer KRS: 0000035134

 

21. STOWARZYSZENIE "WESOŁA STONOGA”

Adres: 83-130 Pelplin, ul. Sambora 5 A

Numer KRS: 0000364524

 

22. TCZEWSKIE STOWARZYSZENIE RADIOORIENTACJI SPORTOWEJ

Adres: 83-110 Tczew, ul. Wyspiańskiego 3

Numer KRS: 0000303155

 

35. TCZEWSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

Adres: 83-110 Tczew, ul. A. Dygasińskiego 8 / 1

Numer  KRS: 0000329917

 

25. TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TCZEWSKIEJ

Adres: 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 4

Numer  KRS: 0000020655

 

Wykaz wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za rok 2018 znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności

https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/