PES – Kolory Życia

Kolory Życia
Adres: 83-110 Tczew, Plac św. Grzegorza 5 pokój 204
e-mail: poczta.koloryzycia@gmail.com

Strona www: http://www.koloryzycia.tczew.pl


DANE PODMIOTU
Rodzaj podmiotu: stowarzyszenie
Nr KRS: 0000328840, data wpisu 30 kwietnia 2009 r.
Nr NIP: 593-255-12-44
Nr REGON: 220815625

DANE KONTAKTOWE
Osoba do kontaktu: Mariusz Portjanko, tel. 790 250 581, e-mail: portos@tcz.pl

DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Celem działania organizacji jest pomoc dla osób wykluczonych poprzez ich aktywizację.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU/ USŁUGI
Pomoc społeczna i opiekuńcza – działalność opiekuńcza.

Data zgłoszenia do PES: 12 grudnia 2016 r.