Przejdź do treści

Sobota, 17.3.2018

Imieniny: Reginy, Patryka, Zdyszka

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Kontakt

Kontakt

Celem zapewnienia właściwej komunikacji podajemy poniżej dane kontaktowe do właściwych merytorycznie pracowników Starostwa Powiatowego  w Tczewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, z którymi należy kontaktować się w sprawach:

 

Konkursy ofert – zlecanie realizacji zadań publicznych Powiatu

poradnictwo w sprawie przygotowania dokumentacji konkursowej, udzielanie informacji w sprawie ogłoszonych konkursów ofert, prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON
II piętro pok. 221-224

Alicja Szczepińska-Mian Naczelnik Wydziału
tel. 58 7734 913
zdrowie@powiat.tczew.pl

Barbara Sinkiewicz
tel. 58 7734916
bsinkiewicz@powiat.tczew.pl

Aleksandra Bierut
tel. 58 7734917
abierut@powiat.tczew.pl

Alicja Grala
tel. 58 7734914
agrala@powiat.tczew.pl

Karolina Smolińska
tel. 58 7734879
ksmolinska@powiat.tczew.pll

Manuela Czyżewska
tel. 58 7734879
mczyżewska@powiat.tczew.pl

Rozliczenie dotacji – rozliczenie finansowe udzielonych dotacji dla organizacji pozarządowych


Wydział Finansów

Daria Gutkowska-Nelke

III piętro, pok. 312
tel. 58 7734 932
Pozyskiwanie środków zewnętrznych - poradnictwo w sprawie możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON
II piętro, pok. 222-223

Adam Jagodda
tel. 58 7734956
ajagodda@powiat.tczew.pl

Alicja Koszyk
tel. 58 7734941
akoszyk@powiat.tczew.pl

Marta Kowalska
tel 58 7734 959
mkowalska@powiat.tczew.pl

Kamila Rębacz
tel 58 7734 976
krebacz@powiat.tczew.pl

Promocja Powiatu oraz współpraca z organizacjami przy realizacji zadań z zakresu kultury i sportu, w tym:
-  organizacja imprez kulturalno - sportowych na terenie Powiatu (gdzie zwrócić się o pozwolenie)
- przyznanie nagród Starosty Tczewskiego w dziedzinie kultury i sportu
- włączenie się  w organizację imprez powiatowych, np. Dożynki
- udzielenie wsparcia finansowego, rzeczowego lub logistycznego do organizowanych przez organizacje przedsięwzięć

Biuro Prezydialne

Magdalena Olszewska, I piętro, pok. 108
tel. 58 7734 902, e-mail: promocja@powiat.tczew.pl

Program współpracy - realizacja programu współpracy i składanie propozycji zapisów na rok następny 

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON

1. Barbara Sinkiewicz, II piętro, pok. 221
tel. 58 7734 916; bsinkiewicz@powiat.tczew.pl

2. Alicja Szczepińska-Mian, Naczelnik Wydziału
II piętro, pok. 224, Tel. 58 7734 913
zdrowie@powiat.tczew.pl

Strona NGO - dostarczanie materiałów na stronę organizacji pozarządowych http://ngo.powiat.tczew.pl

Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON

Barbara Sinkiewicz, II piętro, pok. 221,
tel. 58 7734 916; bsinkiewicz@powiat.tczew.pl

Nadzór nad stowarzyszeniami – sprawy związane ze sprawowanym nadzorem nad działalnością wszystkich stowarzyszeń, mających swoją siedzibę na terenie powiatu tczewskiego

Biuro Organizacyjne

1. Daria Prewysz-Kwinto, I piętro, pok 107
tel. 58 7734 815, dkwinto@powiat.tczew.pl 

2. Janusz Kreja – Kierownik Biura
I piętro, pok. 107, tel. 58 7734 812
januszkreja@powiat.tczew.pl

Rejestracja organizacji - rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń zwykłych mających swoją siedzibę na terenie powiatu tczewskiego

Biuro Organizacyjne

1. Daria Prewysz-Kwinto, I piętro, pok 107
tel. 58 7734 815, dkwinto@powiat.tczew.pl    

2. Janusz Kreja – Kierownik Biura
I piętro, pok. 107, tel. 58 7734 812
januszkreja@powiat.tczew.pl

Zlecanie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej ze środków PFRON, w tym konkursy ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Magdalena Tuchowska
Siedziba PCPR - Tczew,Wojska Polskiego 6

tel. 58 530 4446

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.