Przejdź do treści

Sobota, 7.12.2019

Imieniny: Agaty, Dalii, Sobiesława

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Konkursy ofert > Komisje Konkursowe

Komisje konkursowe 2020

Zarząd Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr 60/168/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. powołał komisje konkursowe opiniujące oferty realizacji zadań publicznych w 2020 r. złożone w konkursach ofert przez  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:

Prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej, w składzie:

 • Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej
 • Manuela Czyżewska-Olejnik, przedstawiciel Zarządu
 • Karolina Smolińska, przedstawiciel Zarządu
 • Adam Jagodda, przedstawiciel Zarządu

Promocji i ochrony zdrowia, w tym powiatowych programów polityki zdrowotnej, w składzie:

 • Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej
 • Barbara Sinkiewicz, przedstawiciel Zarządu 
 • Manuela Czyżewska-Olejnik, przedstawiciel Zarządu 
 • Ewa Dzierżanowska-Wasielewska,  przedstawiciel organizacji 

Rozwoju kultury w powiecie tczewskim, w składzie:

 • Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej
 • Karolina Smolińska, przedstawiciel Zarządu
 • Magdalena Olszewska, przedstawiciel Zarządu
 • Marcin Stolarski, przedstawiciel Zarządu
 • Ewa Dzierżanowska-Wasielewska, przedstawiciel organizacji 

Upowszechniania kultury fizycznej, w składzie:

 • Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej 
 • Alicja Grala, przedstawiciel Zarządu 
 • Aleksandra Bierut, przedstawiciel Zarządu
 • Marta Stalkowska, przedstawiciel Zarządu 
 • Marcin Stolarski, przedstawiciel Zarządu 

Edukacji ekologicznej i działań proekologicznych w składzie:

 • Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej
 • Aleksandra Bierut, przedstawiciel Zarządu
 • Alicja Grala, przedstawiciel Zarządu 
 • Sławomir Bieliński, przedstawiciel Zarządu
 • Grażyna Leśniewska, przedstawiciel Zarządu 

Dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, w składzie:

 • Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej
 • Barbara Sinkiewicz, przedstawiciel Zarządu
 • Aleksandra Bierut, przedstawiciel Zarządu
 • Alicja Grala, przedstawiciel Zarządu 

Zasady działania komisji konkursowych zawarte są w programie współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.