Przejdź do treści

Wtorek, 13.11.2018

Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Konkursy ofert > Komisje Konkursowe

Komisje konkursowe 2018

Zarząd Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr 158/526/2017  z dnia 9 listopada 2017 r. powołał komisje konkursowe opiniujące oferty realizacji zadań publicznych w 2018 r. złożone w otwartych konkursach ofert przez  organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie

 

1) prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w składzie:
- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Barbara Sinkiewicz, przedstawiciel Zarządu,
- Karolina Smolińska, przedstawiciel Zarządu,
- Daria Gutkowska-Nelke, przedstawiciel Zarządu,
- Łukasz Brządkowski, przedstawiciel organizacji;
2) rozwoju kultury w powiecie tczewskim, w składzie:
- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Marta Stalkowska, przedstawiciel Zarządu,
- Marcin Stolarski, przedstawiciel Zarządu,
- Karolina Smolińska, przedstawiciel Zarządu,
- Alicja Grala, przedstawiciel Zarządu,
- Daria Gutkowska-Nelke, przedstawiciel Zarządu,
- Alicja Dawidowska, przedstawiciel organizacji;
3) upowszechniania kultury fizycznej, w składzie:
- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Adam Klimczak, przedstawiciel Zarządu,
- Marta Stalkowska, przedstawiciel Zarządu,
- Marcin Stolarski, przedstawiciel Zarządu,
- Karolina Smolińska, przedstawiciel Zarządu,
- Alicja Grala, przedstawiciel Zarządu,
- Daria Gutkowska-Nelke, przedstawiciel Zarządu,
- Ewa Dzierżanowska-Wasielewska, przedstawiciel organizacji,
- Karolina Nowopolska, przedstawiciel organizacji,
- Łukasz Brządkowski, przedstawiciel organizacji;
4) ochrony i promocji zdrowia, w składzie:
- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Stanisław Smoliński, przedstawiciel Zarządu,
- Barbara Sinkiewicz, przedstawiciel Zarządu,
- Daria Gutkowska-Nelke, przedstawiciel Zarządu,
- Ewa Dzierżanowska-Wasielewska,  przedstawiciel organizacji;
5) edukacji ekologicznej i działań proekologicznych, w składzie:
- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Adam Klimczak, przedstawiciel Zarządu,
- Grażyna Leśniewska, przedstawiciel Zarządu,
- Aleksandra Bierut, przedstawiciel Zarządu,
- Daria Gutkowska-Nelke, przedstawiciel Zarządu,
- Ewa Dzierżanowska-Wasielewska, przedstawiciel organizacji,
- Łukasz Brządkowski, przedstawiciel organizacji,
- Artur Rajkowski, przedstawiciel organizacji;
6) dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, w składzie:
- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Zbigniew Zgoda, przedstawiciel Zarządu,
- Aleksandra Bierut, przedstawiciel Zarządu,
- Daria Gutkowska-Nelke, przedstawiciel Zarządu,
- Ewa Dzierżanowska-Wasielewska, przedstawiciel organizacji,
- Łukasz Brządkowski, przedstawiciel organizacji,
- Artur Rajkowski, przedstawiciel organizacji.
Zasady działania komisji konkursowych zawarte są w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.