Przejdź do treści

Niedziela, 19.11.2017

Imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Konkursy ofert > Komisje Konkursowe

Komisje konkursowe 2017

Zarząd Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr 101/322/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. powołał komisje konkursowe opiniujące oferty realizacji zadań publicznych w 2017 r. złożone w otwartych konkursach ofert przez  organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie:

1) prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w składzie:

- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Adam Klimczak, przedstawiciel Zarządu,
- Barbara Sinkiewicz, przedstawiciel Zarządu,
- Manuela Czyżewska-Olejnik, przedstawiciel Zarządu,
- Marietta Domańska, przedstawiciel Zarządu,
- Krzysztof Urban, przedstawiciel organizacji;

2) rozwoju kultury w powiecie tczewskim, w składzie:

- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Stanisław Smoliński, przedstawiciel Zarządu,
- Magdalena Olszewska, przedstawiciel Zarządu,
- Marta Stalkowska, przedstawiciel Zarządu,
- Manuela Czyżewska-Olejnik, przedstawiciel Zarządu,
- Marietta Domańska, przedstawiciel Zarządu,
- Ewa Dzierżanowska-Wasielewska, przedstawiciel organizacji;

3) upowszechniania kultury fizycznej, w składzie:

- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Adam Klimczak, przedstawiciel Zarządu,
- Tomasz Tobiański, przedstawiciel Zarządu,
- Marta Stalkowska, przedstawiciel Zarządu,
- Marcin Stolarski, przedstawiciel Zarządu,
- Alicja Grala, przedstawiciel Zarządu,
- Marietta Domańska, przedstawiciel Zarządu,
- Ewa Dzierżanowska-Wasielewska, przedstawiciel organizacji,
- Karolina Nowopolska,  przedstawiciel organizacji;

4) ochrony i promocji zdrowia, w składzie:

- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Grażyna Antczak, przedstawiciel Zarządu,
- Barbara Sinkiewicz, przedstawiciel Zarządu,
- Marietta Domańska, przedstawiciel Zarządu,
- Ewa Dzierżanowska-Wasielewska,  przedstawiciel organizacji,
- Krzysztof Urban, przedstawiciel organizacji;

5) edukacji ekologicznej i działań proekologicznych, w składzie:

- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Grażyna Antczak, przedstawiciel Zarządu,
- Grażyna Leśniewska, przedstawiciel Zarządu,
- Dorota Gawrońska, przedstawiciel Zarządu,
- Alicja Grala, przedstawiciel Zarządu,
- Marietta Domańska, przedstawiciel Zarządu,
- Alicja Słyszewska, przedstawiciel organizacji;

6) dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich lub z innych programów o zasięgu co najmniej wojewódzkim, w składzie:

- Alicja Szczepińska-Mian, przedstawiciel Zarządu, przewodnicząca komisji konkursowej,
- Grażyna Antczak, przedstawiciel Zarządu,
- Barbara Sinkiewicz, przedstawiciel Zarządu,
- Alicja Grala, przedstawiciel Zarządu,
- Marietta Domańska, przedstawiciel Zarządu,
- Karolina Nowopolska, przedstawiciel organizacji.

Zarząd Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr 127/418/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 roku powołał komisję konkursową opiniującą oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w 2017 roku w składzie:

- Ewa Pobłocka – dyrektor PCPR w Tczewie – przewodnicząca Komisji Konkursowej,
- Katarzyna Wróbel – zastępca dyrektora PCPR,
- Magdalena Tuchowska  - referent PCPR,
- Grażyna Antczak –członek Zarządu Powiatu Tczewskiego.

Zasady działania komisji konkursowych zawarte są w Wieloletnim Programie Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.