Przejdź do treści

Poniedziałek, 23.9.2019

Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Aktualności

Zdobądź środki na likwidację barier – do 31 października 2019 roku

Zdobądź środki na likwidację  barier – do 31 października 2019 roku

Do 31 października 2019 roku Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu w ramach obszaru E dotyczy wartości wymaganego wkładu własnego, nie więcej niż 25% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania.

Adresatami programu mogą być dla obszaru E: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe. 

Warunki brzegowe obowiązujące w 2019 roku:

  • obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.

W ramach obszaru E wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych należy składać do Pomorskiego Oddziału PFRON w terminie
do 31 października 2019 roku.

Procedury realizacji oraz załączniki w tym wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON znajdują się na stronie Funduszu (http://www.pfron.org.pl/) w zakładce: O Funduszu-->Programy i zadania PFRON-->Programy realizowane obecnie-->Program wyrównywania różnic między regionami III.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Pomorskim PFRON telefonicznie pod numerami: (58) 3500539, (58) 3500533 lub w Wydziale Zdrowia, Spraw Społecznych
i PFRON Starostwa Powiatowego w Tczewie w pok. 221 lub telefonicznie pod numerami: (58) 7734914, (58) 7734913.

 

 

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.