Przejdź do treści

środa, 13.11.2019

Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Aktualności

Wykaz programów profilaktycznych finansowanych ze środków NFZ

Wykaz programów profilaktycznych finansowanych ze środków NFZ

1.Program profilaktyki chorób układu krążenia.
Skierowany jest do kobiet i mężczyzn potencjalnie zdrowych w wieku: 35, 40, 45, 50 i 55 lat, którzy w ostatnich pięciu latach nie korzystali z badań wykrywających ryzyko chorób układu krążenia.

Celem wykonania badań należy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zbada m.in. poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz oceni ryzyko zachorowań na te choroby.
Populacja objęta programem w 2015 roku to roczniki: 1960, 1965, 1970, 1975, 1980.

2.Program profilaktyki chorób odtytoniowych – etap podstawowy
W ramach poradnictwa antytytoniowego – adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym.
Program obejmuje: zebranie wywiadu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dotyczącego palenia tytoniu i stopnia uzależnienia od nikotyny, badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze krwi) oraz badanie spirometryczne dla osób kwalifikujących się do profilaktyki POCHP, edukację każdego świadczeniobiorcy dotyczących skutków palenia tytoniu, poradę antynikotynowa z zaplanowaniem terapii odwykowej. Po 30 dniach w przypadku niepowodzenia pacjenci ze średnim i wysokim stopniem motywacji do rzucenia palenia kierowani są do etapu specjalistycznego programu.

3.Program profilaktyki chorób odtytoniowych – etap specjalistyczny.
Adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia uzależnionych od tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.
Program obejmuje: zebranie wywiadu dotyczącego palenia tytoniu i chorób współistniejących, ocenę informacji zebranych w etapie podstawowym, w przypadku osób skierowanych z etapu podstawowego, przeprowadzenie testów oceniających poziom uzależnienia od tytoniu, motywacji do zaprzestania palenia, depresji, objawów abstynencji, badanie przedmiotowe (masa ciała, wzrost, ciśnienie tętnicze), badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu, badanie spirometryczne, przeprowadzenie edukacji, ustalenie wskazań i przeciwwskazań do terapii grupowej lub indywidualnej oraz farmakologicznej, zaplanowanie schematu leczenia uzależnienia od tytoniu i jego realizacji, możliwość skorzystania z porady telefonicznej.
Terapia grupowa lub indywidualna jest prowadzona przez ok. 3 m-ce, ma na celu wzmocnienie motywacji do zaprzestania palenia tytoniu. Badania kontrolne odbywają się po 3, 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia terapii.
Do terapii farmakologicznej kwalifikowane są osoby silnie uzależnione od nikotyny, ze schorzeniami, w których kontynuacja palenia stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia - leczenie obejmuje 3 porady obowiązkowe (w razie potrzeby mogą być jeszcze 1-2 dodatkowe porady kontrolne) i 3 porady kontrolne po 3, 6 i 12 miesiącach od rozpoczęcia leczenia.

4.Program badań prenatalnych.
Populacja do której skierowany jest program:
• kobiety w ciąży od 35 roku życia.
• kobiety w ciąży, u których w poprzedniej ciąży stwierdzono aberracje chromosomalne u płodu,
• kobiety w ciąży, u których stwierdza się występowanie strukturalnych aberracji chromosomowych w rodzinie,
• kobiety w ciąży o znacznie zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenicznie lub wieloczynnikowo,
• kobiety w ciąży, u których w obecnej ciąży stwierdzono nieprawidłowe stężenie biochemicznych markerów dobrostanu ciąży lub nieprawidłowy wynik badania USG,
• osoby z rodzin wysokiego ryzyka genetycznego.
Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG), zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce oraz doskonalenie systemu organizacyjnego badań prenatalnych w naszym kraju.

5.Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi – etap podstawowy.
W ramach programu wykonywana jest bezpłatna mammografia, a w przypadku wystąpienia niepokojących zmian pacjentka kierowana jest na dalsze badania diagnostyczne. Program skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które nie mają podejrzenia raka piersi, nie leczą się z powodu chorób piersi onkologicznie. Badanie można wykonać raz na dwa lata, a w uzasadnionych medycznie przypadkach raz na 12 miesięcy.

6.Program profilaktyki raka piersi – etap pogłębionej diagnostyki.
Jeśli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości lekarza, skieruje on kobietę na dalszą diagnostykę w ramach programu, a jeśli okaże się to konieczne na dalsze leczenie w szpitalu lub przychodni specjalistycznej.
W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur (badań diagnostycznych) należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

7.Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
Program skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które nie leczą się z powodu chorób szyjki macicy u onkologa. Badanie profilaktyczne można wykonać raz na 3 lata, a w uzasadnionych medycznie przypadkach raz na 12 miesięcy. Bezpłatne badania cytologiczne w ramach programu wykonują wszystkie gabinety ginekologiczne mające podpisaną umowę z NFZ.

8.Program profilaktyki i raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki.
Jeżeli wynik badania cytologicznego wzbudzi jakiekolwiek wątpliwości lekarza, pacjentka zostanie skierowana na dalsze badania na etapie pogłębionym programu, który obejmuje: badanie kolposkopowe i ewentualne badanie histopatologiczne wycinków.
Kobiety, u których rozpoznano raka szyjki macicy zostaną skierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z NFZ umowy w odpowiednich rodzajach świadczeń.

9.Świadczenia pielęgniarki POZ w ramach realizacji profilaktyki gruźlicy.
W przypadku zwiększonego ryzyka zachorowania, przy przedłużającym się stanie osłabienia, lub gdy wystąpił kontakt z osobą chorą na gruźlicę, należy zgłosić się do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
Pielęgniarka, do której pacjent dokonał wyboru, przekazuje lekarzowi wybranemu przez świadczeniobiorcę pisemną informację o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje tryb dalszego postępowania oraz powiadamia o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.

Informacja na temat realizowanych programów zdrowotnych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia dostępna jest na stronie internetowej http://www.nfz-gdansk.pl/profilaktyka-zdrowotna,278.html

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.