Przejdź do treści

Poniedziałek, 23.9.2019

Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Aktualności

Program współpracy na 2019 rok przyjęty

Rada Powiatu Tczewskiego w dniu 16 października 2018 r. przyjęła uchwałą Nr XLV/320/2018 Program Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Program jest uszczegółowieniem Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Tczewskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019, opracowany został we współpracy z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego. 

Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji przedstawiono w § 10 programu.


Na realizację zadań publicznych objętych programem planuje się kwotę 4.446.916 zł, w tym na: 

  1. Działalność warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), prowadzenie rodzinnego domu dziecka (RDD) oraz domu pomocy społecznej (DPS) – 3.960.836 zł (w 2018 r. 3.811.406 zł), źródła finansowania: Powiat, PFRON, budżet państwa.
  2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukację prawną – 190.080 zł (w 2018 r. 182.178 zł), źródło finansowania: budżet państwa.
  3. Wspieranie działalności statutowej klubów sportowych – 80.000 zł (w 2018 r. 80.000 zł).
  4. Realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego – 100.000 zł (w 2018 r. 100.000 zł, w tym na działania w zakresie: ochrony i promocji zdrowia 40.000 zł, upowszechniania kultury fizycznej 40.000 zł, powiatowych programów polityki zdrowotnej 20.000 zł).
  5. Pozostałe zadania zlecane do realizacji organizacjom w trybie konkursu oraz w trybie bezkonkursowym 116.000 zł (w 2018 r. 105.000) zł, w tym na działania w zakresie: 
  • rozwoju kultury w powiecie tczewskim – 90.000 zł (w 2018 r. 90.000 zł), 
  • edukacji ekologicznej i działań proekologicznych – 5.000  zł (w 2018 r. 5.000 zł), 
  • dofinansowania wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych – 15.000 zł (w 2018 r. 10.000 zł), 
  • organizacja Rowerowego Rajdu Gwiaździstego 6.000 zł (w 2018 r. zadanie nie było zlecane do realizacji organizacjom).

Podstawowym trybem zlecania zadań, o których mowa w pkt 5, będzie tryb konkursu. Realizacja zadań w trybie art. 19a możliwa będzie dopiero po zakończeniu konkursów dotacyjnych w poszczególnych obszarach z „pozostałych lub niewykorzystanych” środków finansowych.  

22 października 2018 r. 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.