Przejdź do treści

środa, 13.11.2019

Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Aktualności

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

Przedmiotem konkursu było wyłonienie podmiotu, któremu zostanie powierzone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Zadanie dotyczy prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia  2023 roku.

1. W konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie ogłoszonego uchwałą Nr 5/21/18 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 13 grudnia 2018 r. postanawia się wybrać ofertę Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niemowie, ul. Klonowa 1.

2. Przyznaje się Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego na realizację zadania określonego w ust. 1 na okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do  dnia 31 grudnia 2023 roku dotację w wysokości 2 021 220 zł. Dotacja przyznana została na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. Zarząd Powiatu ustali wysokość dotacji w latach 2019 – 2023 w zależności od ilości osób przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. i faktycznie przebywających w domu pomocy społecznej oraz wysokości dotacji otrzymanej na ten cel z budżetu państwa.

3.Wyznacza się Wydział Finansów Starostwa Powiatowego w Tczewie do sprawowania kontroli finansowej związanej z realizacją zadania. Do sprawowania bieżącego nadzoru
i kontroli merytorycznej w zakresie realizacji zadania, wyznacza się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.