Przejdź do treści

Niedziela, 22.10.2017

Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Aktualności

Od dnia 13 października 2016 r. obowiązują nowe karty oceny ofert

W dniu 13 października 2016 r. Zarząd Powiatu Tczewskiego podjął chwałę Nr 97/308/2016 określającą nowe wzory formularzy do przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych Powiatu Tczewskiego.

Wzory kart oceny wypracowano przy współpracy z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego po uprzednim zapoznaniu się uwagami i spostrzeżeniami członków komisji oraz zainteresowanych organizacji. Przyjęte kryteria oceny ofert usprawnią proces opiniowania ofert konkursowych oraz pozwolą na wyłonienie najciekawszych oraz najbardziej wartościowych ofert realizacji zadań publicznych adresowanych do mieszkańców powiatu tczewskiego.

Z uwagi na różnorodność zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom i niezasadność stosowania w niektórych postępowaniach konkursowych wszystkich kryteriów określonych we wzorach formularzy stanowiących załączniki do uchwały, wprowadzono w kartach zapis umożliwiający dobór właściwych kryteriów oceny ofert w poszczególnych postępowaniach. Ponadto, ze względu na odmienny charakter zadania dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, którego zlecanie do realizacji organizacjom pozarządowym przewidują zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) wyodrębniono kartę oceny merytorycznej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

14 października 2016 r.

 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.