Przejdź do treści

Niedziela, 22.10.2017

Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Aktualności

Nowy wzór formularza i sprawozdania do małych grantów – tryb bezkonkursowy

Nowy wzór formularza i sprawozdania do małych grantów – tryb bezkonkursowy

10 maja  weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Nowy wzór oferty i sprawozdania dotyczy zadań zleconych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), czyli zadań zleconych z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. „małych grantów”.

Wzór oferty

Co się zmieniło? Nowy formularz został znacznie uproszczony, zniknęła z niego znaczna część informacji, które wymagane były w poprzednim wzorze, a które sprawiała beneficjentom wiele problemów. Część merytoryczna składa się tylko z dwóch pól – opisu zadania i rezultatów. Zdecydowanie prostszą konstrukcję ma też kosztorys (budżet). Zrezygnowano z pozostałych pól w tym z harmonogramu.

Ograniczenia

Trzeba podkreślić, że dotacje udzielane przez JST na podstawie art. 19a uwarunkowane są następującymi ograniczeniami:

  • wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 tys. zł,
  • w danym roku kalendarzowym łączna wysokość dotacji przyznanych w tym trybie tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł,
  • zadanie publiczne powinno mieć lokalny lub regionalny charakter i musi być zrealizowane w ciągu 90 dni.

Sprawozdanie 

O kilka stron "odchudzony" został także formularz sprawozdania z realizacji zadania zleconego z pominięciem otwartego konkursu ofert. W nowym wzorze musimy m.in.: opisać wykonane zadanie  i osiągnięte rezultaty, a także podać tabelaryczne zestawienie wydatków, które nieco różni się od dotychczasowego.

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.