Przejdź do treści

Niedziela, 22.10.2017

Imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Aktualności

Nowe wzory formularzy do konkursów ofert realizacji zadań publicznych

W dniu 3 września 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).
Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas będzie jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie:

  • do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.),
  • do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.).

Rozporządzenie z 2010 r. będzie więc nadal stosowane przez organizacje pozarządowe sprawozdające się z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r. i wcześniejszych.

Rozporządzenie zawiera w sumie aż 6 wzorów: 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy. Stworzono po dwa wzory dla każdego z trzech rodzajów dokumentów, ponieważ pojawiła się potrzeba oddzielnych formularzy dla konkursów na operatora (regranting).

Rozporządzenie określa:

  • wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
  • ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
  • wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
  • wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a, tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu (regranting) – zał. nr 2, 4, 6.

Wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.  
 
Przedmiotowe wzory będą miały zastosowanie do wszystkich zadań realizowanych w trybie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz do trybów nadzwyczajnych (pozakonkursowych), o których mowa w art. 11a-11c ustawy.
Ponadto ramowy wzór umowy będzie miał również zastosowanie do zadań realizowanych w trybie, o którym mowa w art. 19a ustawy, zwanym trybem uproszczonym lub trybem małych grantów.

Celem ułatwienia organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego przygotowania dokumentacji konkursowej prezentujemy poniżej wzór oferty realizacji zadania publicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia) z naniesionymi informacjami na temat sposobu  jej wypełnienia.

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.