Przejdź do treści

Czwartek, 1.12.2022

Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Wolontariat

Wolontariat - prawa i obowiązki

PRAWA WOLONTARIUSZY

Wolontariusze mogą  świadczyć pomoc na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów działających na podstawie przepisów regulujących stosunek państwa do Kościoła katolickiego i innych kościołów i instytucji publicznych z wyjątkiem prowadzonej w tych instytucjach działalności gospodarczej.

Wolontariusz może otrzymać zaświadczenie o wykonywaniu świadczenia oraz opinię o swojej pracy.

Organizacja/instytucja, w której pracuje wolontariusz powinna poinformować go o zasadach bezpiecznego wykonywania świadczenia oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

Organizacja/instytucja powinna wyznaczyć mentora/koordynatora wolontariatu, z którym wolontariusz będzie w stałym kontakcie.

Jeśli jesteśmy wolontariuszami do 30 dni, to wystarczy, że "dogadamy" się ustnie (natomiast na prośbę wolontariusza porozumienie może być zawarte na piśmie). Jeśli zaś pracujemy powyżej 30 dni, to nasza organizacja/instytucja musi zawrzeć z nami porozumienie na piśmie, które powinno zawierać zakres naszych obowiązków, okres trwania porozumienia, możliwość jego rozwiązania. Liczą się dni kalendarzowe, niezależnie od tego ile razy w miesiącu świadczymy pomoc.

Warto pamiętać, że w przypadku, jeśli świadczymy pomoc do 30 dni, organizacja musi wykupić dla wolontariusza ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Natomiast, jeśli zostanie zawarte porozumienie na okres powyżej 30 dni, koszty ubezpieczenia przejmuje na siebie państwo. Dlatego ważne jest, aby porozumienie, o którym mowa, zostało zgodnie z ustawą zawarte na piśmie.

Organizacja/instytucja może pokrywać koszty delegacji służbowych i diet. Jednak wolontariusz może na piśmie zwolnić organizację z całości lub części tych świadczeń. Organizacja/instytucja może także pokrywać inne koszty związane z wykonywaniem świadczenia oraz koszty szkolenia. 

Osobie świadczącej pomoc przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy pracy. Wówczas wolontariusz ma takie same prawa w tym zakresie jak pracownik etatowy.

Podmiot, na rzecz którego świadczona jest pomoc może, ale nie musi, objąć wolontariusza ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest to wyłącznie dobra wola organizacji i jeśli nie ma ona odpowiednich środków, nic jej do tego nie obliguje. Identycznie ma się sprawa ubezpieczenia OC.

Organizacja powinna poinformować wolontariusza, jakie są jego prawa i obowiązki zgodnie z ustawą o wolontariacie. 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZY

Osoba pracująca jako wolontariusz powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje. Nie znaczy to oczywiście, że w szpitalu czy hospicjum wolontariuszami mogą być tylko lekarze lub pielęgniarki! Jeśli pomagamy dzieciom w odrabianiu lekcji albo umilamy im różnymi zabawami pobyt w placówce, to nie musimy skończyć studiów medycznych.

Wolontariusz powinien rozmawiać o swych problemach związanych z wolontariatem ze swym mentorem w celu ich rozwiązania.

Wolontariusz musi szanować zasady bezpieczeństwa.

Wolontariusz ma obowiązek wypełnić zobowiązania wynikające z porozumienia podpisanego z organizacją/instytucją.

WOLONTARIUSZ POWINIEN:

 • mieć jasno określony zakres obowiązków;
 • zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności związanej ze swoją działalnością;
 • wiedzieć, przed kim jest odpowiedzialny za wykonanie swoich zadań i mieć regularny kontakt z tą osobą;
 • mieć zapewniony udział w tworzeniu programu, w którym uczestniczy, co umożliwi mu realizację własnych potrzeb i zainteresowań;
 • być chronionym przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z wykonywaniem powierzonych mu zadań; 
 • być objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, ewentualnie jeszcze ubezpieczeniem zdrowotnym bądź OC;
 • mieć satysfakcję z własnej aktywności;
 • przestrzegać kodeksu etycznego związanego z realizowaniem powierzonych mu zadań.

ORGANIZACJE ZATRUDNIAJĄCE WOLONTARIUSZY POWINNY:

 • uznawać prawa wolontariusza i zapewnić ich respektowanie;
 • dbać o to, aby aktywność wolontariusza i praca pracownika płatnego miała charakter wzajemnie uzupełniający się;
 • rozszerzać, dzięki aktywności wolontariuszy, zakres oferowanych usług;
 • nie powierzać wolontariuszowi zadań, które realizował uprzednio zatrudniony pracownik płatny; 
 • informować wolontariusza o jego prawach i obowiązkach;
 • ponosić koszty finansowe związane z aktywnością społeczną wolontariuszy;
 • dbać o interesy wolontariusza i nie wywierać na niego presji moralnej, skłaniającej do wykonywania zadań pozostających w konflikcie z jego przekonaniami.  

Materiał na stronę opracował Artur Rajkowski - Koordynator Lokalnego Centrum Wolontariatu

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.