PES - Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai

PES - Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai

Tczewskie Stowarzyszenie Aikido Aikikai
Adres: 83-110 Tczew, ul. Jedności Narodu 21 C/7
Strona WWW: www.aikido.tczew.pl


DANE PODMIOTU
Rodzaj podmiotu: stowarzyszenie
Dane rejestrowe: stowarzyszenie wpisane jest pod nr 24 do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Starostę Tczewskiego
Nr NIP: 593 21 41 931
Nr REGON: 191675876

DANE KONTAKTOWE
Osoba do kontaktu: Tomasz Szalbierz, tel. 509 810 339, e-mail: aikido.tczew@gmail.com

DANE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Prowadzimy szkolenie z zakresu aikido dla dzieci od 6. roku życia oraz młodzieży i dorosłych w oddzielnych grupach w Sportowej Szkole Podstawowej Nr 2 w Tczewie przy ul. Gdańskiej 2.
Godziny otwarcia/ dostępności dla klientów:
Środa, piątek: 19:00 – 21:30, sobota: 9:00 – 11:00
Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tczewie przy ul. Gdańskiej 2

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU/ USŁUGI
Szkolenie z zakresu japońskiej sztuki walki aikido.
Aikido to sztuka walki poświęcona tylko i wyłącznie etycznej obronie przed niesprowokowanym atakiem. W swoim założeniu ma ona obezwładnić atakującego nie wyrządzając mu krzywdy i jednocześnie wykorzystać energię jego ataku przeciwko niemu. Przeznaczona jest dla wszystkich niezależnie od płci czy wieku. Minimalny wiek dla dzieci to 6 lat, a dla młodzieży 13-14 lat.
Koszt udziału w zajęciach dofinansowany jest przez lokalne samorządy.

Data zgłoszenia do bazy PES 2 lutego 2016 r.