Przejdź do treści

Czwartek, 1.12.2022

Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Podmioty Ekonomii Społecznej > Wykaz PES > Organizacja czasu wolnego, rekreacja

PES – Fundacja Obywatelska w Gniewie

Fundacja Obywatelska w Gniewie

Adres: 83-140 Gniew, Piaseczno 13B

e-mail: wgniewie@gmail.com

Strona www: https://www.facebook.com/fundacjaobywatelskawgniewie 

DANE PODMIOTU

Rodzaj podmiotu: fundacja

Nr KRS: 0000552860, data wpisu 13 kwietnia 2015 r.

Nr NIP: 5932598866

Nr REGON: 361249323

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Tworzymy przestrzeń do nauki przez zabawę, zastępując bezmyślną rozrywkę twórczym rozwojem i wprowadzając odpowiedzialne, świadome zagrożeń i kreatywne korzystanie z nowych technologii. Ponadto wypełniamy lukę w formalnej edukacji dzieci i młodzieży w obszarach: edukacja społeczna, finansowa, przedsiębiorcza, kształtowanie kompetencji przyszłości.

NAZWA/RODZAJ I OPIS PRODUKTU LUB USŁUGI

1. Warsztaty edukacji  cyfrowej 

Podnoszenie kompetencji cyfrowych oraz wiedzy o zagrożeniach w Internecie i sposobach radzenia sobie z tymi zagrożeniami. Praca warsztatowa - nauka połączona z zabawą. Odbiorcami warsztatów są dzieci, młodzież oraz dorośli, w tym rodzice. Czas trwania 1-3h, możliwość realizacji w długoterminowym cyklu rozwojowym. Ceny ustalane indywidualnie.

2. Warsztaty edukacji społeczno-finansowej i przedsiębiorczej

Warsztaty dla dzieci i młodzieży – uzupełnienie oferty placówek edukacyjnych i wychowawczych, w oparciu o Program Aflatoun (edukacja społeczno-finansowa) oraz materiały Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER (StarterPack – kompetencje przyszłości, kompetencje ekonomiczne).  Czas trwania 1-3h w cyklu 7-10 spotkań. 

3. Facylitacja włączająca

Oferujemy aktywizację grup mieszkańców i członków lokalnych wspólnot i organizacji w oparciu o metodologię „Active Citizens – Aktywna Społeczność” British Council – to międzynarodowa inicjatywa obecna w ponad 90 krajach. Odbiorcy: samorządy, duże organizacje. Czas trwania min. 5x 3-5h. Możliwość rozszerzenia o dodatkowy cykl mający na celu wypracowanie przez grupę projektu oraz towarzyszenie w jego realizacji i ewaluacji.

4. Praca z innowacją 

Facylitacja pracy z interdyscyplinarnymi zespołami nad tworzeniem innowacyjnych produktów i usług, w oparciu o proces design thinking w metodologii Google'a CSI:Lab. Odbiorcy: Organizacje społeczne, biznes, samorząd. Czas trwania min. 5h, preferowany  cykl 5x 2-3h.

Data zgłoszenia do PES: 19 grudnia 2019 r.

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.