Przejdź do treści

Czwartek, 25.5.2017

Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Tryb bezkonkursowy > Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego pn. Turniej Siatkówki Plażowej na otwarcie nowego boiska

Zarząd Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr 130/432/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego uznał za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: Turniej Siatkówki Plażowej na otwarcie nowego boiska, nazwa oferenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Jeleniu z siedzibą w Jeleniu.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty,  to jest do dnia 24 maja 2017 r. - decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Tczewie, może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać przesyłając wypełniony formularz na jeden z określonych sposobów:

  • listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Tczewie, ulica Piaskowa 2, 83-110 Tczew,
  • pocztą elektroniczną na adres zdrowie@powiat.tczew.pl,
  • faksem na numer: 58 7734918.

Formularz zgłoszenia uwag należy pobrać ze strony http://ngo.powiat.tczew.pl > Tryb bezkonkursowy > Druki i wzory formularzy lub w Wydziale Zdrowia Spraw Społecznych i PFRON, II piętro – pokój 221. 

Tczew, 17 maja 2017 r.

 

Załączniki

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies


Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.