Przejdź do treści

Poniedziałek, 5.12.2022

Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Rada Pożytku Publicznego > Informacje o Radzie

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym utworzonym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie.

Do zadań Rady należy w szczególności:
 
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami, w tym programów współpracy Powiatu Tczewskiego z organizacjami;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Kadencja Rady trwa 2 lata.
 
Rada składa się z dziesięciu członków, w tym:

1) dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Tczewskiego, wskazanych przez Radę Powiatu;
2) dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu Tczewskiego, wskazanych przez Zarząd Powiatu;
3) sześciu wybranych przedstawicieli organizacji prowadzących działalność statutową na  terenie powiatu tczewskiego.
 
Skład Rady  określony jest w dziale: Skład Rady.

Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Protokoły z posiedzeń Rady publikowane są w dziale: Posiedzenia Rady.
Praca członków w Radzie ma charakter społeczny.  Obsługę administracyjną i biurową Rady zapewnia Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i PFRON.

Tryb powoływania członków Rady oraz organizację i tryb działania Rady określa uchwała Rady Powiatu Tczewskiego  NR XXVII/163/12  z dnia 30 października 2012 r.

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.