Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w powiecie tczewskim w 2021 roku

Zarząd Powiatu Tczewskiego podaje do publicznej wiadomości, iż w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w powiecie tczewskim w 2021 roku przyznaje się dotacje następującym podmiotom:


  1. 5460,00 zł Stowarzyszeniu Biegający Tczew z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: Popularyzacja biegania w powiecie tczewskim.
  2. 6500,00 zł Klubowi Sportowemu Jedynka Pelplin z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania: Turniej Koszykówki 3X3 BASKETMANIA XII edycja.
  3. 3980,00 zł Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska z siedzibą w Warszawie na realizację przez Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Pomorskie z siedzibą w Pelplinie zadania: Graj z Olimpiadami.
  4. 8000,00 zł Caritasowi Diecezji Pelplińskiej z siedzibą w Pelplinie na realizację zadania: XIII Kociewskie Igrzyska Sportowe Osób Niepełnosprawnych.
  5. 3000,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Gminy Pelplin „Tenisista” Rudno z siedzibą w Rudnie na realizację zadania: IX Otwarte Potyczki Tenisowe o Nagrody Starosty Tczewskiego.
  6. 3000,00 zł Tczewskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku z siedzibą w Tczewie na realizację zadania: „Aquabike - nowatorska forma rehabilitacji i gimnastyka usprawniająca dla niepełnosprawnych seniorów 60+” - kontynuacja projektu z 2016 r.
  7. 3500,00 zł Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie z siedzibą w Swarożynie na realizację zadania: 7. Kociewsko - Powiślański Rajd Rowerowy
  8. 1550,00 zł Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Petanque Subkowy z siedzibą w Subkowach na realizację zadania: Turniej o Puchar Starosty Tczewskiego
  9. 5010,00 zł Stowarzyszeniu Gniewski Uniwersytet Trzeciego Wieku z siedzibą w Gniewie na realizację zadania: III Wiek na start.


Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Załączniki