Przejdź do treści

Niedziela, 2.10.2022

Imieniny: Racheli, Sławy, Teofila

Powiat Tczewski - strona główna

rotator

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: NGO > Aktualności

Nie będzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2017-2020

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w przeprowadzonym naborze przedstawicieli organizacji do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020 zgłoszono niewystarczającą liczbę kandydatów, w związku z czym, zgodnie z § 3 pkt 15 uchwały Nr XXII/156/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, nie tworzy się przedmiotowej Rady na kolejną 2017-2020 kadencję.

W wyniku prowadzonego naboru do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kolejną, 2017–2020 kadencję zgłoszono czterech kandydatów, to jest:
1) Dorotę Liss – kandydat „Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania Od Nowa” z siedzibą w Turzu;
2) Alicję Słyszewską – kandydat Towarzystwa Przyjaciół Zabytków Pelplina z siedzibą w Pelplinie;
3) Mariusza Portjanko – kandydat Kolorów Życia;
4) Artura Rajkowskiego – kandydat Fundacji Pokolenia z siedzibą w miejscowości  Janiszewko.

Nabór do Rady prowadzono w okresie od 13 stycznia 2017 r. do 6 lutego 2017 r., który następnie, z uwagi na zgłoszenie mniej niż ośmiu kandydatów, przedłużono o kolejne 7 dni, to jest do dnia 13 lutego 2017 r. Łącznie zgłoszono czterech kandydatów, dwóch w pierwszym naborze oraz dwóch w okresie przedłużonego naboru.
Możliwość przedłużenia naboru do Rady wynikała z zapisów § 3 pkt 9 uchwały Nr XXII/156/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zgodnie z którymi, w przypadku braku kandydatów lub zgłoszenia mniej niż ośmiu kandydatów, Starosta Tczewski przedłuża nabór o kolejne 7 dni.

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 3 oraz § 3 ust. 9 uchwały Rady Powiatu Tczewskiego, o której mowa wyżej, Rada składa się z dziesięciu członków, w tym sześciu przedstawicieli organizacji prowadzących działalność statutową na terenie powiatu tczewskiego spośród zgłoszonych co najmniej ośmiu kandydatów. Natomiast zgodnie z § 3 pkt 15 ww. uchwały, w przypadku braku wymaganej liczby kandydatów Zarząd Powiatu Tczewskiego nie tworzy Rady.
W związku z powyższym na tę chwilę nie ma możliwości powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kolejną 2017 – 2020 kadencję.

Ponowne powołanie Rady, zgodnie z art. 41e ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), będzie możliwe na wspólny wniosek co najmniej pięciu organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, prowadzących działalność na terenie powiatu tczewskiego, po przeprowadzeniu naboru w trybie określonym w uchwale Nr XXII/156/2016 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Obecnie działająca Rada Działalności Pożytku Publicznego została powołana uchwałą Nr 12/37/2015 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 24 lutego 2015 r. na dwuletnią 2015 – 2017 kadencję, zatem kończy swoją działalność z końcem miesiąca lutego 2017 r.

 

wydruk, pdf

przeczytaj treść ponownie

Kalendarz wydarzeń

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

banner banner banner

Portal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.