Baza Ośrodka Wsparcia Ekonimii Społecznej

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych informuje, że w związku z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) współprowadzonego przez Gdański Obszar Metropolitalny, tworzona jest baza podmiotów zainteresowanych informacjami o jego bieżących działaniach oraz aktualnej ofercie.


OWES będzie funkcjonował na obszarze 13 powiatów, w tym na obszarze powiatu tczewskiego.

Z jego usług będą mogły skorzystać zarówno osoby indywidualne oraz instytucje zainteresowane otwarciem spółdzielni socjalnych, jak i istniejące spółdzielnie socjalne zamierzające powiększyć grono pracowników. Ponadto oferta skierowana jest także do podmiotów III sektora, w głównej mierze organizacji pozarządowych nastawionych na ekonomizację swoich działań. 

Oferta obejmuje:

Wszystkich, którzy zainteresowani są szeroko pojętą ekonomią społeczną zespół OWES zachęca do wypełnienia formularza zamieszczonego na stornie:

https://docs.google.com/forms/d/1lINoQY0NNEwyJgKO1i0IVMkm3vxYSZ3w3E1eN_xWgPQ/edit#

Wypełniony formularz będzie podstawą wpisania Państwa instytucji do bazy danych OWES.